Opłaty

Jednorazowe wpisowe:

- 300 PLN

Czesne/miesiąc:

- 350 PLN

 

W ramach czesnego:

- pełne wyżywienie,
- całodzienny pobyt dziecka w placówce w godzinach funkcjonowania (6:00 – 17:00),
- wyjścia na plac zabaw,
- opieka wykwalifikowanej kadry,
- wszystkie zajęcia edukacyjne w ramach podstawy programowej dla przedszkola i oferowane zajęcia dodatkowe, w tym język angielski.