Kącik Rodzica

Cenimy ścisłą współpracę z Państwem.

 Integracja jest możliwa dzięki:
– uroczystościom oraz świętom przedszkolnym,
– zajęciom otwartym,
– spotkaniom i konsultacjom indywidualnym,
– zebraniom ogólnym i grupowym.

Proponujemy warsztaty wspierające umiejętności wychowawcze rodziców.