Oferta

Realizujemy podstawę programową wychowania przedszkolnego, zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 30 maja 2014r.; „przedszkole pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą; zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych”.

Wykorzystujemy elementy założeń pedagogiki M. Montessori.

Podstawę programową wychowania przedszkolnego wzbogacamy o program prof. Edyty Gruszczyk- Kolczyńskiej „Dziecięca matematyka”. 

Jesteśmy Partnerem Programu Powszechnej Dwujęzyczności „Dwujęzyczne Dzieci”

W ramach czesnego oferujemy również zajęcia rozwijające zdolności dzieci:

- zajęcia: przyrodnicze, plastyczne, rytmiczno-muzyczne,
– warsztaty: teatralne, taneczne, kulinarne, ceramiczne,
– spotkania z kulturą innych krajów i narodów,
– spotkania z ciekawymi ludźmi,
– ABC dobrego wychowania.

Dodatkowo rodzice opłacają tylko:

- koncerty, przedstawienia teatralne, wycieczki edukacyjne, szachy.

Istnieje możliwość zorganizowania innych zajęć dodatkowych, zgodnie z zainteresowaniami dzieci.

Nie zapominamy o równowadze między rozwojem intelektualnym a emocjonalnym.

Program edukacyjno- wychowawczy opiera się na wartościach cenionych w społeczeństwie opartym na wiedzy tj. kreatywność, samodzielność w myśleniu i działaniu, ciekawość, zaangażowanie, współpraca. Kładziemy nacisk na zdobywanie następujących umiejętności: empatia, odwaga, odpowiedzialność, optymizm, sprawiedliwość.

Zapewniamy:

opiekę specjalistów: pedagoga, psychologa, logopedy,
zajęcia w małych grupach.

 

Prowadzimy zajęcia adaptacyjne.

Nadrzędnym celem programu adaptacyjnego jest umożliwienie dziecku łagodnego startu w grupie rówieśniczej oraz bezbolesnego rozstania się z rodzicami. Program realizowany jest w formie zajęć obejmujących zabawy muzyczno- ruchowe, plastyczne i logopedyczne.

Udzielamy wsparcia i wskazówek w rozwiązywaniu wątpliwości związanych z adaptacją.