Plan Dnia

Powitanie dnia w przedszkolu

06.00 – 08.30

Własna aktywność dzieci:
• zabawy w kącikach zainteresowań,
• wykonywanie zadań indywidualnych,
• czynności porządkowe,
• ćwiczenia i zabawy ruchowe.

08.30 – 08.40

Przygotowanie do śniadania:
• zabiegi higieniczne, czynności porządkowe.

08.40 – 09.00

Śniadanie

09.00 – 09.30

Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową:
• zajęcia i zabawy edukacyjne,
• zajęcia umuzykalniające.

09.30 – 10.10

Zabawy ruchowe, zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci.

10.10 – 10.30

Dzieci starsze –  zajęcia edukacyjne w oparciu o podstawę programową.
Dzieci młodsze – zabawy swobodne i zorganizowane.

10.30 – 11.50

Spacery, wycieczki oraz pobyt w ogrodzie przedszkolnym:
• zabawy organizowane i swobodne,
• gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka,
• obserwacje,
• prace w ogrodzie.

11.50 – 12.00

Przygotowanie do obiadu:
• czynności porządkowe – higieniczne.

12.00 – 12.30

Obiad

Poobiedni relaks w przedszkolu

12.30 – 14.15

Dzieci młodsze:
• odpoczynek poobiedni,
• kwadrans na bajkę.
Dzieci starsze:
• relaksacja przy muzyce,
• ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych,
• zajęcia dodatkowe,
• zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci,
• zabawy w kącikach zainteresowań,
• zabawy tematyczne,
• zabawy w terenie.

14.15 – 14.30

Przygotowanie do podwieczorku:
• zabiegi higieniczne, czynności porządkowe.

14.30 – 14.50

Podwieczorek

14.50 – 16.00

Kontynuacja działalności edukacyjnej:
• zabawy ruchowe,
• zabawy i gry dydaktyczne,
• praca wyrównawcza, indywidualna,
• zabawy dowolne według zainteresowań,
• zajęcia w małych zespołach,
• omówienie z dziećmi wydarzeń dnia.

16.00 – 17.00                Pożegnanie dnia w przedszkolu